Informații publice

Solicitari

Solicitari

“Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.extras din:LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001” Formularul de cerere/reclamația administrativă (disponibile in sectiunea Modele de cereri/formulare tip) poate fi transmis(a) Clubului Sportiv Rapid Bucuresti, prin una din urmatoarele modaliţati: prin poșta electronică, la adresa de email: solicitari@clubulrapid.ro fax la numărul: 0213170101 prin poștă pe adresa Clubul Sportiv Rapid Bucuresti– Calea Giulesti nr. 18, Sector 6, Bucuresti, Romania – Cod poştal 060276 prin depunere la Registratura Clubului Sportiv Rapid Bucuresti – Calea Giulesti nr. 18, Sector 6, Bucuresti, Romania – Cod poştal 060276 în timpul programului de lucru Luni – Vineri (9.00 -16.00) Structura responsabilă la nivelul Clubului Sportiv Rapid Bucuresti cu difuzarea informaţiilor publice – Secretariat Persoana responsabila cu difuzarea informaţiilor publice – Popa Stela

LEGEA NR 544 DIN 2001