Informații publice

Anunturi

Anunt organizare concurs

Rezultat final concurs

Rezultat proba practica

Rezultat interviu

ANUNT DISPONIBILIZARE

INVITATIE PARTICIPARE SERVICII MEDICALE 2023

Rezultat proba scrisă cu coduri

Rezultat selectie dosare

Tematica și bibliografie post auditor

Tematica și bibliografie manager transport

Tematica și Bibliografie șofer profesionist

Rezultat proba proba practica

Rezultatul probei practice la examenul pentru ocuparea postului

Rezultatul Probei scrise la examenul pentru ocuparea postului

Clarificari anunt de participare nr. 1661

Invitatie de Participare

Anunt Erata Spațiu Publicitar

Invitatie De Participare

Invitatie De Participare

Anunt de Intentie

Anunt Disponibilizare

Tematica și bibliografie

Rezultat Selecție

ANUNT INVITATIE

INVITATIE PARTICIPARE SERVICII PAZA 16.08.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE SERVICII DE SERVIRE MASA

INVITATIE TUBULATURA VENTILATIE

INVITATIE SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE CLIMATIZARE

INVITATIE SERVICII DE PAZA

INVITATIE PARTICIPARE SERVICII MEDICALE

ANUNT INTENTIE RESTAURANT CANTINA

ANUNT SPATII PUBLICITARE STADION

ANUNT ERATA SPAȚIU PUBLICITAR